Nghĩa gốc của “trâu già gặm cỏ non”, nửa câu sau lại càng kinh điển
Nghĩa gốc của “trâu già gặm cỏ non”, nửa câu sau lại càng kinh điển
Câu tục ngữ “Trâu già gặm cỏ non, ăn gà tranh thủ sớm”, dù là ý nghĩa ban đầu hay ý nghĩa hiện đại cũng đều rất thú vị, cho thấy sự khôn ngoan của người xưa trong sinh hoạt thường ngày.
Phóng túng dục vọng quá độ, giới trẻ đang tự hủy hoại chính mình
Phóng túng dục vọng quá độ, giới trẻ đang tự hủy hoại chính mình
Giới trẻ ngày nay dường như sống quá phóng túng, chạy theo những trào lưu sống ảo, bằng mọi cách để có thể đạt được thứ mình mong muốn, kết quả là đang tự hủy hoại chính bản thân mình.
Câu chuyện chân thực: Lão hòa thượng chuyển sinh đòi nợ
Câu chuyện chân thực: Lão hòa thượng chuyển sinh đòi nợ
Trong các tín ngưỡng, tôn giáo đều nói rằng: Nợ là phải hoàn trả, kiếp này không trả thì kiếp sau phải trả. Một câu chuyện có thật xảy ra vào thời nhà Minh về lão hòa thượng chuyển sinh đòi ...
Kỳ nhân đi lại giữa 2 cõi âm dương, triển hiện thần thông để cảnh tỉnh nhân thế
Kỳ nhân đi lại giữa 2 cõi âm dương, triển hiện thần thông để cảnh tỉnh ...
Trên thế giới có không ít người sở hữu năng lực siêu thường, có thể ra vào Âm giới, Thiên giới, nhìn thấy những điều người khác không thấy. Những người này dường như có một sứ mệnh ...
  • Nghĩa gốc của “trâu già gặm cỏ non”, nửa câu sau lại càng kinh điển
  • Phóng túng dục vọng quá độ, giới trẻ đang tự hủy hoại chính mình
  • Câu chuyện chân thực: Lão hòa thượng chuyển sinh đòi nợ
  • Kỳ nhân đi lại giữa 2 cõi âm dương, triển hiện thần thông để cảnh tỉnh nhân thế
Kỳ nhân đi lại giữa 2 cõi âm dương, triển hiện thần thông để cảnh tỉnh nhân thế
Trên thế giới có không ít người sở hữu năng lực siêu thường, có thể ra vào Âm giới, Thiên giới, nhìn thấy những điều người khác không thấy. Những người này dường như có một sứ mệnh chung, đó là thông qua những tiên đoán mà cảnh tỉnh thế nhân.