Văn hóa

Truyện thơ: Đố kỵ người, tai hại vào thân

Minh Châu Cập nhật | (07/04/2021, 02:35, pm) Xem | 387

Bạch Thái Quan là người phương Bắc (*) Luận võ công siêu xuất phi phàm Một trong “Bát hiệp Giang Nam” Côn quyền, thân thủ xếp hàng tuyệt luân

Bạch Thái Quan là người phương Bắc (*)
Luận võ công siêu xuất phi phàm
Một trong “Bát hiệp Giang Nam”
Côn quyền, thân thủ xếp hàng tuyệt luân

Nẻo trần thế quen chân bôn tẩu
Chốn giang hồ in dấu kinh qua
Bao năm ly biệt quê nhà
Vào sinh ra tử xem ra cũng thường

Một bữa nọ cố hương có việc
Bạch Thái Quan thu xếp hồi gia
Quan san đằng đẵng xa nhà
Làng xưa xóm cũ biết là chốn nao?

Vừa lưỡng lự tiến vào lối rẽ

Bèn hỏi thăm cậu bé bên đường
Xong rồi ngoái lại cảm ơn
Thốt nhiên họ Bạch kinh hồn nhận ra:

Cậu bé nọ đúng là ‘thần võ’
Đang tập quyền, tỏ rõ uy phong
Ra đòn lẹ tựa chớp giông
Mỗi chiêu mỗi thức nội công kinh hoàng

Chưởng phóng tới xẹt ngang ánh lửa
Chiêu thu về thoắt tựa rồng bay
Khinh công, thân thủ tài thay
Sau vài năm nữa Bạch này kém xa!…

Tâm đố kỵ thế là xuất hiện
Bạch Thái Quan như điện vút qua
Giáng ngay một chưởng ác tà
Tấm thân bé nhỏ! Hỡi là đáng thương!…

Cậu bé chỉ kịp giương đôi mắt
Huyết tuôn trào, thở hắt từng hơi
Hỏi rằng: sao lại giết tôi?
Phụ thân ắt sẽ kiếm người rửa oan!

Hãy nhớ: “Bạch Thái Quan đại hiệp

Là cha ta, nhất quyết tìm ông”…
Thái Quan đứng tựa trời trồng
Tứ chi như rụng, cõi lòng nát tan!…

Chỉ phút chốc vội vàng đố kỵ
Cha hại con, tiêu hủy tiền đồ
Những phường tâm địa nhuốc nhơ
Nghiệp chồng thêm nghiệp bao giờ cho vơi!

Nhắn nhân thế tứ thời dưỡng đức
Đẹp tâm mình, tạo phúc cháu con
‘Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ’ (**)

Tích xưa cũ, làm thơ kể lại
Đố kỵ người, tai hại vào thân
Hữu duyên đọc “Chuyển Pháp Luân” (***)
Niệm tà dứt sạch, thân tâm an hòa…

 

  Tin đọc nhiều
  Văn Hóa Truyền Thống