Xã hội

Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Nguyễn Hạnh Cập nhật | (07/08/2020, 07:44, am) Xem | 380

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng kinh qua nhiều cương vị công tác, được tôi luyện, trưởng thành trong quân ngũ, qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc đổi mới đất nước.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu tiểu sử, quá trình công tác của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu:

 

Theo Ngọc Diệp - Phương Thảo/ Dân Trí

  Tin đọc nhiều
  Văn Hóa Truyền Thống