Trên thế giới có không ít người sở hữu năng lực siêu thường, có thể ra vào Âm giới, Thiên giới, nhìn thấy những điều người khác không thấy. Những người này dường như có một sứ mệnh chung, đó là thông qua những tiên đoán mà cảnh tỉnh thế nhân.
Trang chủ/Trí Huệ Cổ Nhân
Tại sao Lão Tử nói Ngươi bảo ta là bò thì ta chính là bò

Tại sao Lão Tử nói Ngươi bảo ta là bò thì ta chính là bò

Sĩ Thành Khởi nghe xong cảm thấy vô cùng xấu hổ. Từ đó trở đi, ông mới bắt đầu tỏ ra cung kính đối với Lão Tử, đi đường giống như tư thế của chim nhạn, nghiêng người mà đi.
Liên kết tài trợ
may trac dia, may toan dac, may thuy binh laser
Máy trác địa là thiết bị đo đạc sử dụng trọng lĩnh vực
xây dựng và cầu đường