Văn hóa

10 câu nói hay của Phật về cha mẹ

Nguyễn Hạnh Cập nhật | (10/10/2021, 12:31, pm) Xem | 17

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái bao la như biển cả, và là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Dưới đây là những câu nói hay của Phật về cha mẹ:

1. Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói chang

Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn

Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ

Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u.

Kinh Tâm Địa Quán.

2. Cùng tột điều kiện không gì hơn hiếu

Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu.

Kinh Nhẫn Nhục.

3. Vui thay hiếu kính Mẹ

Vui thay hiếu kính Cha

Vui thay kính Sa môn

Kính bậc Thánh vui thay.

Kinh Pháp Cú.

 4. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra, nên chúng sanh trong sáu đường là cha mẹ của ta cả - Kinh Phạm Võng.

5. Làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cũng dường thì được phước vô lượng, trai lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ tội cũng vô lượng - Kinh Tạp Bảo Tạng.

6. Vô thỉ là luân hồi. Này các tỳ kheo, không dễ gì tìm được một chúng sanh trong một thời gian dài này lại không một lần nào làm mẹ, làm cha - Kinh Tương Ưng.

7. Ta trải qua nhiều kiếp tu hành thành đạo là nhờ công lao của cha mẹ nuôi dưỡng - Kinh Phân biệt.

8. Cha mẹ không giống với người bình thường khác. Nếu làm điều thiện/tốt hoặc ác/xấu đối với cha mẹ, phước hay tội của chúng ta sẽ nhân lên rất nhiều lần. Những câu nói hay của Phật về cha mẹ

9. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong biển cả - Kinh Tương Ưng.

10. Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vạn hóa sinh, hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng - Khế kinh.

  Tin đọc nhiều
  Văn Hóa Truyền Thống